captioncaptioncaptioncaptioncaption
Q1-Zracenje_pri_zaprtem_oknu
Q2-Ohranimo_energijo_PRIHRANIMO
Q3-Vracanje_toplote_87_procentov
Q4-Eko_sklad

bahcMIKro­vent® je odlična reši­tev za kako­vostno lokalno zračenje pro­s­to­rov, ki ne zah­teva velike inves­ti­cije …

Edo Bahč, ener­get­ski projektant

lukicZa manj den­arja in z manj stroški si zago­tov­imo popol­noma pri­lagojeno, a kako­vostno zračenje pro­s­to­rov!

Uroš Lukič, MIC Velenje

Pokličite in se dogovorite za BREZPLAČNI prikaz delovanja!

KONTAKT
Brezplačna številka
080 12 24
t: 03 425 50 50
f: 03 425 50 60
e: mikrovent@mik-ce.si
Poslovalnice

NAGRADE
MIK-ZKG-MIKrovent-2013
Znak kakovosti v graditeljstvu za MIKrovent
Copyright © MIK, d.o.o. – Cel­jska cesta 55, 3212 Vojnik, Slovenija – Vse pravice pridržane. Na vrh

efqm